Over STTV

De Stichting Theater en Televisie stelt zich ten doel om:

  • Theaterprodukties op een professionele manier te (doen) registreren om op die manier belangrijke culturele prestaties en cultureel erfgoed te bewaren
  • Gemaakte registraties te beheren, theaterprodukties daarmee te documenteren en daarmee bij te dragen aan de promotie van het theaterbezoek
  • De registraties te (doen) uitzenden op televisie en via andere media
  • De registraties beschikbaar te stellen ten behoeve van het onderwijs en cultuureducatie in de ruimste zin des woords
     

BestuurBuro

Therese van Schie              Fleur Botman                                Hans Brouwer                 Marc Nelissen

Voorzitter                               Secretaris                                      Bestuurslid                      Directie

 


Partners

Het tot stand komen van de registraties en het uitzenden hiervan is mogelijk gemaakt door de samenwerking met de volgende partners:

Stichting Norma, De Nederlandse Publieke omroep, VPRO, AVRO, NPS, het Theater Instituut Nederland, Fonds Podium Kunsten en het CoBO fonds.

 

 

Educatie

De STTV is een partnership aangegaan met Het Instituut voor Beeld en Geluid, de Universiteit van Amsterdam en de Rijks Universiteit Groningen met als doel de toneelregistraties binnen een educatief kader te ontsluiten naar het onderwijs. De registraties en de making-off's zijn via de website ED*IT te zien.

 

Studenten van de Universiteit van Amsterdam hebben onder leiding van Proffessor Dieleman van de UvA twee theaterdossiers gemaakt. Deze thematische dossiers zijn ontwikkeld in de geest van 'Cultuur in de Spiegel'. 'Cultuur in de Spiegel' is een vierjarig onderzoek waarbij de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de RUG samen met SLO (Stichting Leerplanontwikkeling Nederland) een theoretisch kader en een leerlijn ontwikkelt voor cultuuronderwijs gericht op leerlingen van 4 tot 18 jaar.